Archiwum - Przetargi

18 stycznia 2005 20:58 | Przetargi

Dostawa żwiru

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żwiru Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia...

czytaj więcej »

12 stycznia 2005 20:58 | Przetargi

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w gminie Biała Rawska.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w gminie Biała Rawska . Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych...

czytaj więcej »

12 stycznia 2005 20:58 | Przetargi

Sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 505/4 o...

czytaj więcej »

10 stycznia 2005 20:58 | Przetargi

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Biała Rawska Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie)...

czytaj więcej »

30 grudnia 2004 20:58 | Przetargi

Sprzedaz nieruchomosci w obrebie 4 miasta Biala Rawska.

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Biała Rawska stanowiące własność Gminy Biała Rawska z budynkiem w stanie surowym na działce nr 452. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną...

czytaj więcej »

29 listopada 2004 20:58 | Przetargi

Sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej przy ulicy Wojska Polskiego.

Burmistrz Biała Rawska ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 2 miasta Biała Rawska przy ul. Wojska Polskiego. Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przylegających do przedmiotowej nieruchomości z uwagi na brak...

czytaj więcej »

29 listopada 2004 20:58 | Przetargi

Sprzedaz nieruchomosci polozonej w obrebie miasta Biala Rawska i we wsi Tuniki.

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Biała Rawska i we wsi Tuniki. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 w Białej Rawskiej i we wsi Tuniki 35861 i nie są obciążona prawami i roszczeniami...

czytaj więcej »

17 listopada 2004 20:58 | Przetargi

Inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych w Bialej Rawskiej.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych położonych w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie...

czytaj więcej »

04 listopada 2004 20:58 | Przetargi

Zakup samochodu specjalistycznego - smieciarka.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarka. Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie...

czytaj więcej »

27 października 2004 20:58 | Przetargi

Opracowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony 1) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska w obrębie wsi Narty, Gośliny i Wólka Lesiewska Zainteresowani...

czytaj więcej »