Przetargi

13 lutego 2019 16:48 | Przetargi | Źródło: BIP - Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców

Zaprojektuj i wybuduj

(robota budowlana z usługą)

Przetarg nieograniczony

6 350 000,00 zł

I kwartał

2.

Nadzory inwestorskie nad realizacją inwestycji gminnych

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

160 000,00 zł

I – IV kwartał

3.

Przebudowa dróg gminnych

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 000 000,00 zł

I – II kwartał

4.

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

280 000,00 zł

I – II kwartał

5.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

I kwartał

6.

Ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i oc

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

II kwartał

7.

Dostawa energii elektrycznej

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

II kwartał

8.

Przebudowa budynku na cele muzealne

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

130 000,00 zł

II kwartał

9.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Biała Rawska

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

II – III  kwartał

Przeczytano: 799 razy.| Wydrukuj|Do góry