Przetargi

04 listopada 2020 09:16 | Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Ogłoszenie nr 605872-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zam&oacu

czytaj więcej »

30 września 2020 15:14 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiew

Ogłoszenie nr 591202-N-2020 z dnia 2020-09-30 r. Gmina Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Z

czytaj więcej »

23 września 2020 16:07 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

UWAGA! ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT Ogłoszenie nr 540187134-N-2020 z dnia 28-09-2020 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 588850-N-2020 Data: 23/09/

czytaj więcej »

09 września 2020 16:34 | Przetargi

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Ogłoszenie nr 573862-N-2020 z dnia 2020-09-09 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2020 11:04 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice – Aleksandrów – Franklin

Ogłoszenie nr 573839-N-2020 z dnia 2020-08-20 r. Gmina Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice – Aleksandrów – Franklin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

czytaj więcej »

18 sierpnia 2020 11:32 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska

UWAGA - ZMIANA SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT Dz.U./S S177 11/09/2020 427652-2020-PL 1 / 4 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427652-2020:TEXT:PL:HTML Polska-Biała Rawska: Usługi gospodarki odpadami 2020/S 177-427652 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub...

czytaj więcej »

17 lipca 2020 14:42 | Przetargi

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej

Ogłoszenie nr 563787-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Gmina Biała Rawska: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

czytaj więcej »

16 lipca 2020 14:16 | Przetargi

Budowa świetlicy w Niemirowicach etap I – stan surowy zamknięty

Ogłoszenie nr 562727-N-2020 z dnia 2020-07-16 r. Gmina Biała Rawska: Budowa świetlicy w Niemirowicach etap I – stan surowy zamknięty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

23 czerwca 2020 12:08 | Przetargi

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Ogłoszenie nr 540110170-N-2020 z dnia 23-06-2020 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

czytaj więcej »

08 czerwca 2020 15:17 | Przetargi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części: CZĘŚĆ 01: Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno – asfaltowej i CZĘŚĆ 02: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Chodnów

Ogłoszenie nr 547446-N-2020 z dnia 2020-06-08 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

czytaj więcej »