Przetargi

11 maja 2017 11:58 | Przetargi

Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II

Ogłoszenie nr 505915-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. Gmina Biała Rawska: Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

04 maja 2017 13:00 | Przetargi

Budowa wodociągu Biała Rawska – Marchaty etap II

Ogłoszenie nr z dnia 2017-05-04 r. Gmina Biała Rawska: Budowa wodociągu Biała Rawska – Marchaty etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2017 14:39 | Przetargi

Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II – IV

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 69119 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Biała Rawska: Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II –...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 09:12 | Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 59863 - 2017 z dnia 2017-04-06 r. Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

29 marca 2017 15:50 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 54497 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na...

czytaj więcej »

29 marca 2017 15:30 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 54471 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie...

czytaj więcej »

07 marca 2017 13:54 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacji co – budynek Biblioteki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 38382 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie...

czytaj więcej »

07 marca 2017 12:44 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacji c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 38245 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie...

czytaj więcej »

07 lutego 2017 11:39 | Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna...

czytaj więcej »