Przetargi

24 sierpnia 2018 14:58 | Przetargi

Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”

Ogłoszenie nr 500213330-N-2018 z dnia 05-09-2018 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 608667-N-2018 Data: 24/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2018 11:09 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej

Ogłoszenie nr 605700-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2018 09:17 | Przetargi

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

UWAGA! ZMIENIONA ZOSTAŁA TREŚĆ SIWZ 13/09/2018 S176 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta I. II. VI. VII. Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 2018/S 176-398872 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (Suplement...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 14:13 | Przetargi

Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej

UWAGA! ZOSTAŁA ZAŁĄCZONA ZAKTUALIZOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZOSTAŁA ZMIENIONA TREŚĆ SIWZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.08.2018 R. GODZ. 09:00 Ogłoszenie nr 500197256-N-2018 z dnia 17-08-2018 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 11:14 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III

Ogłoszenie nr 598886-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

czytaj więcej »

30 lipca 2018 08:57 | Przetargi

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Ogłoszenie nr 596042-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

30 lipca 2018 07:53 | Przetargi

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Niniejszym informujemy, iż w wyniku postępowania: Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

czytaj więcej »

25 lipca 2018 15:30 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III

UWAGA ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ, TJ. FORMULARZ OFERTOWY OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYM FORMULARZU OFERTOWYM Ogłoszenie nr 594710-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III ...

czytaj więcej »

19 lipca 2018 13:48 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinne w Dolinie Rawki

Ogłoszenie nr 591414-N-2018 z dnia 2018-07-19 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała...

czytaj więcej »

18 lipca 2018 16:18 | Przetargi

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

czytaj więcej »