Przetargi

25 lipca 2018 15:30 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III

UWAGA ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ, TJ. FORMULARZ OFERTOWY OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYM FORMULARZU OFERTOWYM Ogłoszenie nr 594710-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III ...

czytaj więcej »

19 lipca 2018 13:48 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinne w Dolinie Rawki

Ogłoszenie nr 591414-N-2018 z dnia 2018-07-19 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała...

czytaj więcej »

18 lipca 2018 16:18 | Przetargi

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 12:50 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Montaż pieców wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku

Ogłoszenie nr 588042-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Montaż pieców wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w...

czytaj więcej »

09 lipca 2018 13:50 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu

Ogłoszenie nr 585860-N-2018 z dnia 2018-07-09 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu OGŁOSZENIE...

czytaj więcej »

06 lipca 2018 14:21 | Przetargi

Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinnej w Dolinie Rawki”

Ogłoszenie nr 585297-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. Gmina Biała Rawska: Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska” w ramach projektu „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinnej w Dolinie Rawki” ...

czytaj więcej »

03 lipca 2018 15:28 | Przetargi

Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu

Ogłoszenie nr 579875-N-2018 z dnia 2018-07-03 r. Gmina Biała Rawska: Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

27 czerwca 2018 11:50 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Ogłoszenie nr 579631-N-2018 z dnia 2018-06-27 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

26 czerwca 2018 11:16 | Przetargi

Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Montaż piecy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Babsku”

UWAGA - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do 16.07.2018 r. do godz. 11:00 Ogłoszenie nr 500159521-N-2018 z dnia 09-07-2018 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 578988-N-2018 Data:...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 09:49 | Przetargi

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Ogłoszenie nr 573258-N-2018 z dnia 2018-06-15 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »