Komunikaty

20 listopada 2020 10:42 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 25 listopada 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 216/1 i 219/1 obręb wsi Franopol.
  6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Rawska.
  7. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  8. Przyjęcie protokołu nr 28/20 z dnia 28.11.2020 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

    Przewodniczący Komisji

         /-/  Marek Dziubiński

Przeczytano: 83 razy.| Wydrukuj|Do góry