Komunikaty

20 listopada 2020 10:41 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 24 listopada 2020 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 216/1 i 219/1 obręb wsi Franopol.
  6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Rawska.
  7. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  8. Przyjęcie protokołu nr 36/20 z dnia 27 października 2020 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 


                                                                                                                          

 

   Przewodniczący Komisji   

        /-/ Andrzej Włodarski

Przeczytano: 77 razy.| Wydrukuj|Do góry