Komunikaty

06 listopada 2020 10:54 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

       Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. Program jest udostępniony na stronie www.bialarawska.pl w zakładce komunikaty.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Biała Rawska, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. z 2020 r.poz.1057)

- do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska drogą elektroniczną, na adres e-mail umig@bialarawska.pl  w terminie do dnia 20 listopada 2020 r.

                                                                                                         

 Biała Rawska, 6.11.2020r.

Przeczytano: 177 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Projekt [67.5 KB]