Komunikaty

23 września 2020 14:17 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 24 września 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 24 września 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmentach wsi Żurawia i Stara Wieś.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem fragmentu budowli – górnej części zbiornika wieżowego ciśnieniowego w trybie bezprzetargowym.
 10. Przyjęcie protokołu nr 23/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

      /-/ Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 112 razy.| Wydrukuj|Do góry