Komunikaty

11 września 2020 09:25 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - dnia 16 września 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 16 września 2020 roku o godzinie 800  odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wizytacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała Rawska – wyrażenie opinii nt. stanu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021

1)      Szkoła Podstawowa w Lesiewie

2)      Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej

3)      Przedszkole w Białej Rawskiej

4)      Szkoła Podstawowa w Babsku

  1. Przyjęcie protokołu Nr 1/19 z dnia 03.09.2019 r. oraz protokołu Nr 2/19  z dnia 04.09.2019 r.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Marek Dziubiński                                                 /-/ Paweł Rochmiński

Przeczytano: 127 razy.| Wydrukuj|Do góry