Komunikaty

11 września 2020 09:22 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - dnia 15 września 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 15 września 2020 roku o godzinie 800  odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wizytacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała Rawska – wyrażenie opinii nt. stanu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021

1)      Szkoła Podstawowa w Pachach

2)      Szkoła Podstawowa w Błażejewicach

3)      Szkoła Podstawowa w Chodnowie

4)      Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Marek Dziubiński                                                 /-/ Paweł Rochmiński

Przeczytano: 105 razy.| Wydrukuj|Do góry