Komunikaty

13 lutego 2020 13:48 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 20 lutego 2020 r., godz. 13.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/  zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 20 lutego 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Przed otwarciem sesji Rady Miejskiej nastąpi prezentacja projektu filmowego „Zapiski z Okupacji”.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XX/20 z dnia 28.01.2020 roku.
  4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  8. Interpelacje radnych.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie XXI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 452 razy.| Wydrukuj|Do góry