Komunikaty

13 lutego 2020 13:44 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 18 lutego 2020 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.


Proponowany porządek posiedzenia


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu
  i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 7. Przyjęcie protokołu nr 24/20 z dnia 24 stycznia 2019 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.


                                                                                                                  

 

   Przewodniczący Komisji

      /-/ Andrzej Włodarski

Przeczytano: 298 razy.| Wydrukuj|Do góry