Komunikaty

13 lutego 2020 13:42 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 17 lutego 2020 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu
    i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Przyjęcie protokołu nr 17/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/ Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 91 razy.| Wydrukuj|Do góry