Komunikaty

21 stycznia 2020 14:18 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 23 stycznia 2020 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/127/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na 2020 rok.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2020 rok.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2020 rok.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2020 rok.
 14. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rosławowice.
 15. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 16. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie petycji.
 17. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 291 poz. 2528 ze zmianami) w zakresie fragmentu obszaru położonego we wsi Gołyń.
 18. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 roku.
 19. Przyjęcie protokołu nr 13/19 z dnia 25 września 2019 r., protokołu nr 14/19 z dnia 21 października 2019 r., protokołu nr 15/19 z dnia 21 listopada 2019 r. oraz protokołu nr 16/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

       /-/Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 163 razy.| Wydrukuj|Do góry