Komunikaty

14 stycznia 2020 10:42 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

W związku z wystąpieniem na Lubelszczyźnie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących indyki w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej apeluje do wszystkich posiadaczy drobiu - zarówno właścicieli ferm jak i osób utrzymujących niewielkie ilości drobiu na potrzeby własne, o zachowanie zasad bioasekuracji

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 03 stycznia 2020 r.

INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

POWIA TOWY LEKARZ WETERYNARII

w Rawie Mazowieckiej

lek. wet. Magdalena Pietrzyk-Zychowicz

Szanowni Państwo

Burmistrz Miasta i Gminy Biała
Rawska, Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka.

Wójtowie Gmin: Cielądz, Rawa
Mazowiecka, Regnów, Sadkowice.

Starosta powiatu rawskiego.

Kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Rawie
Mazowieckiej.

 

 

 

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:


 

PIWet.R-4611zj /2020


 

pismo z dnia:

 

 

 

W związku z wystąpieniem na Lubelszczyźnie ogniska wysoce zjadliwej grypy
ptaków
(HPAl) podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących indyki w gminie Uścimów
w powiecie lubartowskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej apeluje do
wszystkich posiadaczy drobiu - zarówno właścicieli ferm jak i osób utrzymujących niewielkie
ilości drobiu na potrzeby własne, o zachowanie zasad bioasekuracji.

W szczególności należy przestrzegać nakazów i zakazów zawartych w obowiązującym
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadl
iwej grypy ptaków, czyli
m.in.:

- zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i
ptactwa,

- zabezpieczyć pasze, wodę oraz słomę do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego
ptactwa (przetrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach)

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

- stosować odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do obsługi drobiu,

- stosować maty dezynfekcyjne i preparaty do odkażania rąk przy budynkach gdzie
utrzymywany jest drób,

 

 

 

: .... '1'.:.

                            .                                                       1

      ,               .

;

. '. :1"-:"


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Mszczonowska 10,96-200Rawa Mazowiecka

tel.: (46) 8144353, fax: (46) 8144353, e-mail:rawamaz.piw@wetgiw.gov.pl,www.ebip.org.plfpiwrawamaz/

 

- poinformować o objawach klinicznych występujących u drobiu w przebiegu HPAI,
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej zwraca
się z prośbą o rozpowszechnienie załączonej do pisma ulotki informacyjnej.

 

 

Załącznik:

Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu.

 

 

 

                       

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Mszczonowska ID, 96-200Rawa Mazowiecka
tel.:(46) 8144353, fax: (46) 8144353, e-mail:rawamaz.pi1A@\vetgiw.gov.pl, www.ebip.org.plfpiwrawamazf
- 2 -

 

Przeczytano: 300 razy.| Wydrukuj|Do góry