Komunikaty

13 stycznia 2020 14:02 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO Na podstawie art. 11 f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Pana Józefa Matysiaka i Pana Jarosława Ko

 

 

 

 

 

 


STAROSTA RAWSKI

Nasz znak: SAB.I.6740.z.1.2019.MPRawa Mazowiecka, dnia 27grudnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

Na podstawie art. 11 f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Pana Józefa Matysiaka i Pana Jarosława Kobierskiego, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3+263,35 oraz od km 3+420,95 do km 4+802,65”.  
Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części, położone w powiecie rawskim,
w gminie Biała Rawska, na działkach o nr ewidencyjnym:           

Obręb: 0033 Pągów – dz. ewid. nr: 240/6, 240/1, 261, 260/1 240/4, 231/2, 231/1, 245/1, 245/4, 263/1, 264/1, 244/1, 246/1, 247/1, 265/1, 248/1, 249/1, 250/1, 285/1, 251/1, 267/1, 252/1, 268/1, 320/1, 269/1, 254/3, 255/3, 270/1, 271/1, 255/5, 272/1, 256/3, 273/1, 256/5, 274/1, 257/1, 275/1, 258/3, 175/1, 276/1, 192/1      

Obręb nr 0036 Porady Górne – 85/1, 85/3, 156/1, 153/1, 157/3, 158/6, 147/3, 146/2, 125/13, 127/13, 127/6, 125/5, 125/11, 125/8, 128/4, 128/12, 125/15, 128/16, 128/29, 125/19, 112/2, 110/1, 117/8, 117/19,84/1, 83/1, 117/10, 117/21, 81/5, 81/7, 81/9, 80/1, 117/12, 117/23, 79/5, 79/7, 117/14, 117/25, 78/1, 75/1, 117/16, 74/1, 116/1, 116/4, 73/1, 72/1, 54/6, 71/1, 45/4, 189/170/1, 69/1, 45/1, 95, 50, 51, 48/1, 57/1, 190/1, 56/1, 47/1, 46/1, 55/1, 43/5, 43/4, 55/3, 43/1, 58/1

Obręb nr 0038 Rokszyce – 119/1, 103/1, 102/1, 103/3, 65, 100/1, 100/3, 99/1, 99/3, 101/1, 98/1, 98/3, 97/1, 97/3, 96/1, 95/1, 95/3,  94/1, 94/3,  93/1, 93/3, 91/3, 91/1, 90/1, 64/2, 143/2, 89/1, 145, 57/2, 149/1, 48/1, 47/1, 46/1, 45/1, 148/1, 44/4, 147/1, 146/1, 67/1, 144/2, 44/1, 10/1, 10/6, 8/6, 10/4, 8/10, 8/12

Obręb nr 0056 Żurawia – 492, 448/1, 449/4, 449/1, 455/1, 476/1, 477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 482/1, 483/1, 484/1, 485/1, 486/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490/1, 475, 491/1

Obręb nr 0005 Miasto Biała Rawska – 734/1, 733/1, 732/3, 732/1, 731/1, 1420, 692/1, 691/1, 690/1, 656/5, 644

Obręb nr 0004 Miasto Biała Rawska – 523/3

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska i Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta i Gminy Biała Rawska oraz Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej a także w prasie lokalnej.

Przeczytano: 337 razy.| Wydrukuj|Do góry