Komunikaty

04 grudnia 2019 14:24 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 09.12.2019 r., godz. 8.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 9 grudnia 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 370 razy.| Wydrukuj|Do góry