Komunikaty

19 listopada 2019 10:40 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 21 listopada 2019 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 4. Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2020 rok.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmentach położonych w rejonie ul. Jana Pawła II i Targowej.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmencie położonym w rejonie ul. Przemysłowej.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Marchaty, Rosławowice, Rzeczków, Studzianek i Żurawia.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
 12. Raport Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania Programu Ochrony Środowiska.
 13. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego
 14. Przyjęcie protokołu nr 8/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz protokołu nr 9/19 z dnia 28 maja 2019 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

      /-/ Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 309 razy.| Wydrukuj|Do góry