Komunikaty

07 listopada 2019 10:33 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

       Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2020 rok. Program jest udostępniony na stronie www.bialarawska.pl w zakładce komunikaty.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Biała Rawska, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r.poz.1817 i 1948, Dz.U.2017 p.60 , 573)

- do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska drogą elektroniczną, na adres e-mail umig@bialarawska.pl  w terminie do dnia 21 listopada 2019 r.

                                                                                                         

 Biała Rawska, 7.11.2019 r.

 

Burmistrz Białej Rawskiej

                                                                   Wacław Jacek Adamczyk

Przeczytano: 324 razy.| Wydrukuj|Do góry