Komunikaty

17 października 2019 13:21 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 21 października 2019 r., godz. 8.00ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 października 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXIX/351/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty obszarów: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2018 r. poz. 3).
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Biała Rawska, obszary położone w rejonie ul Jana Pawła II, Ogrodowej i 15-go Grudnia oraz ul. Polnej i Narutowicza, na fragmencie położonym przy ul. Ogrodowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 70).
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencję 2020-2023.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

      /-/ Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 363 razy.| Wydrukuj|Do góry