Komunikaty

09 października 2019 11:48 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rewizyjna - dnia 14 października 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza ściągalności podatkowych za 2018 rok, ze szczególnym uwzględnieniem należności z tytułu podatku od nieruchomości.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 w kontekście realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy na w/w dzień.

 

Przewodniczący Komisji

    /-/ Paweł Rochmiński

Przeczytano: 976 razy.| Wydrukuj|Do góry