Komunikaty

12 lipca 2019 12:11 | Komunikaty

Ogłoszenie

       Burmistrz Białej Rawskiej  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Klub Sportowy HERKULES   z siedzibą  w Białej Rawskiej , ul. Wiejska 13  96-230 Biała Rawska został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja imprezy sportowej  na terenie gminy pod nazwą „Rozwijamy skrzydła w kulturystyce”.  Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne dot. wspierania działań i inicjatyw lokalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Biała Rawska.

Burmistrz Białej Rawskiej w terminie do dnia 24 lipca 2019 roku będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II Nr 57   z dopiskiem: „uwagi dotyczące oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu” lub  e- mailem  umig@bialarawska.pl

 

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

 

Biała Rawska, dnia 12 lipca  2019r.

Przeczytano: 464 razy.| Wydrukuj|Do góry