Komunikaty

15 maja 2019 12:15 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rewizyjna - dnia 16.05.2019 r., godz. 9.00

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Przedstawienie sprawozdania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2018 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej za 2018 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 rok, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 r. oraz informacji     o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska.
 11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2018 r.
 12. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 13. Przyjęcie protokołu nr 4/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/Paweł Rochmiński

Przeczytano: 520 razy.| Wydrukuj|Do góry