Komunikaty

29 marca 2019 14:11 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Białej Rawskiej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„rozbudowa i przebudowa budynku sortowniczo-przechowalniczego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą w miejscowości Biała Rawska przy ul. Kolejowa 35 dz. 476/1 (obręb 4 Biała Rawska)”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Biała Rawska, dnia 29.03.2019 r.

 

 

Nasz znak:OŚ.III.6220.03.18.2018.2019

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Białej Rawskiej

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

              Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081),Burmistrz Białej Rawskiej podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „rozbudowa  i przebudowa budynku sortowniczo-przechowalniczego z zapleczem socjalno-biurowym  i infrastrukturą w miejscowości Biała Rawska przy ul. Kolejowa 35 dz. 476/1 (obręb 4 Biała Rawska)”.

              Z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy, w tym z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz z opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przy ul. Jana Pawła II 57, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

Otrzymują:                                  

                                                                                                             

  1. Bialski Owoc Sp. z o.o.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
  4. a/a

Przeczytano: 358 razy.| Wydrukuj|Do góry