Komunikaty

22 marca 2019 10:20 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.03.2019 r., godz. 13.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/  zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 01.03.2019 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Krukówka oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 89/2 o pow. 0,0372 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Biała Rawska w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 400 razy.| Wydrukuj|Do góry