Komunikaty

22 marca 2019 10:12 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 25 marca 2019 r., godz. 13.00

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Krukówka oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 89/2 o pow. 0,0372 ha.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Biała Rawska w roku 2019.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.
 11. Przyjęcie protokołu nr 3/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz protokołu nr 4/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

       /-/Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 101 razy.| Wydrukuj|Do góry