Komunikaty

04 lutego 2019 14:53 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

  Ogłoszenie

 

     Burmistrz Białej Rawskiej  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku   z siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2 został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Aktywni seniorzy Gminy Biała Rawska.  Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne dot. wspierania działań i inicjatyw lokalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Biała Rawska.

    Burmistrz Białej Rawskiej w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II Nr 57   z dopiskiem: „uwagi dotyczące oferty z zakresu kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego” lub  e- mailem  umig@bialarawska.pl

 

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

 

Biała Rawska, dnia 04 lutego 2019r.

Przeczytano: 356 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

oferta.pdf [4.07 MB]