Komunikaty

17 stycznia 2019 14:39 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązująnastępujące uchwały podatkowe:

  • uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała Rawska,
  • uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała Rawska,
  • uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
  • uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ww. uchwały są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej  www.bip.bialarawska.pl (zakładka: Prawo lokalne, Podatki i opłaty).

Stawki podatku rolnego na 2019r.  

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych -135,90 zł, tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (będących użytkami rolnymi) – 271,80 zł, tj. równowartość pieniężną 5 q żyta 

- obliczonej według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004).

Stawka podatku leśnego na 2019r. 

od 1 ha lasu wynosi 42,2356 zł tj. równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna   uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz. 1005).  

Terminy składania deklaracji:                                                                                                                               

 - na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2019 r.,                                                                                  

- na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2019 r.,                                                                                       

- na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2019 r.,                                                                                

- na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2019 r.

Ponadto należy złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Termin składania informacji (osoby fizyczne) :                                                                                                                    

- na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny  w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wzory formularzy deklaracji i informacji są dostępne na stronie internetowej (zakładka: wzory pism urzędowych) oraz można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – Wydział Finansów  i Budżetu pokój nr 1.

Ww deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać na adres:                          

  Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska .

Terminy płatności:

  • do dnia 31 stycznia oraz do dnia 15-go każdego innego miesiąca (podatek od nieruchomości i podatek leśny) – osoby prawne,
  • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2019 r. (podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – osoby fizyczne,
  • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2019 r. (podatek od środków transportowych).

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – numer

BS Biała Rawska nr 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska .   

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony system płatności masowych  identyfikujący indywidualne rachunki bankowe podatników.     

 

Przeczytano: 420 razy.| Wydrukuj|Do góry