Komunikaty

26 listopada 2018 14:59 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.11.2018 r., godz. 14.00

 

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 listopada 2018 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, ich liczebności, składu i szczegółowego przedmiotu działania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 218 razy.| Wydrukuj|Do góry