Komunikaty

09 listopada 2018 13:52 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 15 listopada 2018 r., godz. 8.30

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
  5.  Przyjęcie protokołu nr 43/18 z dnia 8 października 2018 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

       /-/Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 208 razy.| Wydrukuj|Do góry