Komunikaty

05 października 2018 14:06 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 12.10.2018 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/  zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 12 października 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIX I/18 z dnia 14.09.2018 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Najczystsza Wieś, Najczystsza Posesja”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lat 2018-2022.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie L sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 375 razy.| Wydrukuj|Do góry