Komunikaty

05 października 2018 14:02 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 10 pździernika 2018 r., godz. 9:00

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 października 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
  6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania.
  7. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokali komunalnych.
  8. Przyjęcie protokołu nr 66/18 z dnia 25 lipca 2018 r., nr 67/18 z dnia 11 września 2018 r., protokołu nr 68/18 z dnia 26 września 2018 r. oraz 69/18 z dnia 28 września 2018 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                     

 

  Przewodniczący Komisji

                                                                                                      /-/Andrzej Włodarski

Przeczytano: 253 razy.| Wydrukuj|Do góry