Komunikaty

05 października 2018 14:01 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 9 października 2018 r., godz 9.00

 

 


ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 9 października 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
  6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania.
  7. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokali komunalnych.
  8. Przyjęcie protokołu nr 51/18 z dnia 26 lipca 2018 r. oraz protokołu nr 52/18 z dnia 10 września 2018 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.


 

 

  Przewodniczący Komisji

       /-/Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 244 razy.| Wydrukuj|Do góry