Komunikaty

20 lipca 2018 10:48 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.07.2018 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349/  zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 lipca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/18 z dnia 28.06.2018 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska do organu regulującego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.
 16.  Interpelacje radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 335 razy.| Wydrukuj|Do góry