Komunikaty

20 lipca 2018 10:34 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 26 lipca 2018 r., godz 10.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta  i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska do organu regulującego.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.
 14. Przyjęcie protokołu nr 48/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz protokołu nr 49/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

 

 

Przeczytano: 308 razy.| Wydrukuj|Do góry