Komunikaty

29 maja 2018 15:26 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rewizyjna - dnia 30.05.2018 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                          

                

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za 2017 rok.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Biała Rawska za 2017 rok.
  5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2017 r.
  6. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
  7. Przyjęcie protokołu nr 34/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

   /-/Andrzej Walczak

 

Przeczytano: 138 razy.| Wydrukuj|Do góry