Komunikaty

20 kwietnia 2018 11:56 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.04.2018 r., godz. 12.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/18 z dnia 16 marca 2018 r.
  4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Biała Rawska.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022.
  8. Interpelacje radnych.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 320 razy.| Wydrukuj|Do góry