Komunikaty

20 kwietnia 2018 11:53 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 26 kwietnia 2018 r., godz 9.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Biała Rawska.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022.
  6. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału mieszkań komunalnych.
  7. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
  8. Przyjęcie protokołu nr 44/18 z dnia 15 lutego 2018 r. oraz protokołu nr 45/18 z dnia 19 lutego 2018 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 244 razy.| Wydrukuj|Do góry