Komunikaty

20 kwietnia 2018 11:52 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu  25 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Biała Rawska.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022.
  6. Przyjęcie protokołu nr 36/18 z dnia 21 lutego 2018 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

      /-/ Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 152 razy.| Wydrukuj|Do góry