Komunikaty

09 marca 2018 14:11 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 13 marca 2018 r., godz 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 13 marca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Rawska na rok 2018.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 


 

 

  Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 265 razy.| Wydrukuj|Do góry