Komunikaty

16 lutego 2018 13:54 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 20 lutego 2018 r., godz. 8.30

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu  20 lutego 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Biała Rawska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Biała Rawska z miastem Valpovo w Chorwacji.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Rawska.
 10. Wyrażenie opinii w sprawie zamiany lokali komunalnych.
 11. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału mieszkania komunalnego.
 12. Przyjęcie protokołu nr 54/18 z dnia 22 stycznia 2018 r.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

 

    Przewodniczący Komisji

        /-/ Andrzej Włodarski

 

Przeczytano: 281 razy.| Wydrukuj|Do góry