Komunikaty

22 stycznia 2018 14:36 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie

 

            Burmistrz Białej Rawskiej  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację Generator Kulturyz siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2 został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego pod nazwą „FERIE 2018” . Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne dot. wspierania działańi inicjatyw lokalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Biała Rawska.

            Burmistrz Białej Rawskiej w terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II Nr 57 z dopiskiem: „uwagi dotyczące oferty z zakresu kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego” lub  e- mailem  umig@bialarawska.pl

 

 

                                                                                                          Burmistrz                                                                                                                                                    (-) Wacław Jacek Adamczyk

 

Biała Rawska, dnia 22 stycznia  2018 r.

 

 

Przeczytano: 367 razy.| Wydrukuj|Do góry