Komunikaty

04 stycznia 2018 14:52 | Komunikaty

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018  roku obowiązują   następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała Rawska,
 • uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała Rawska,
 • uchwała Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
 • uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ww. uchwały są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej http://bip.bialarawska.pl (zakładka: Prawo lokalne, Podatki i opłaty)

Stawka podatku rolnego na 2018 r. za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,225 zł, natomiast z 1 ha fizycznego wynosi 262,45 zł (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1dt).

Stawka do podatku leśnego na 2018 r. za 1 ha wynosi 43,3532 zł  na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1m3.  

Termin składania deklaracji:

 • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2018 r.,
 • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2018 r.,
 • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2018 r.,
 • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2018 r.

Ponadto należy złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

Termin składania informacji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – numer

BS Biała Rawska nr 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska - w terminie:

 • do dnia 31 stycznia oraz do dnia 15-go każdego innego miesiąca (podatek od nieruchomości i podatek leśny) – osoby prawne,
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2018 r. (podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – osoby fizyczne,
 • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2018 r. (podatek od środków transportowych).

Wzory formularzy deklaracji i informacji są dostępne na stronie internetowej (zakładka: wzory pism urzędowych) oraz można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – Wydział Finansów  i Budżetu pokój nr 1.

Ww deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać na adres:  Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska z dopiskiem Wydział Finansów  i Budżetu lub złożyć pod wskazanym adresem.

Przeczytano: 663 razy.| Wydrukuj|Do góry