Komunikaty

30 listopada 2017 10:38 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza

BURMISTRZ  BIAŁEJ RAWSKIEJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego:

   1.     Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 34

Powierzchnia użytkowa lokalu  - 53  m2

Uzbrojenie lokalu  - energia elektryczna,  instalacja wodno-kanalizacyjna

Cena wywoławcza czynszu  - 15,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie  co stanowi kwotę 795zł+ obowiązujący podatek VAT miesięcznie                                                                                                                                                                                                                  Wadium  - 200,00 zł

Data pierwszego przetargu  -  16.10.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2018 roku  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 5 o godz. 1000  

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w pieniądzu

do dnia 28.12.2017 r. na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

         Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotową nieruchomością przed przetargiem. Informacji na temat wynajmowanego lokalu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej w pokoju nr 4
tel. (0 46 ) 8159377.

 

 

 

Przeczytano: 452 razy.| Wydrukuj|Do góry