Komunikaty

24 października 2017 12:12 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

 

       

        Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

         Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2018 rok. Program jest udostępniony na stronie: www.bialarawska.pl w zakładce komunikaty.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Biała Rawska, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.poz.1817 i 1948, Dz.U.2017 p.60 , 573)

         - do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag  i opinii do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska drogą elektroniczną, na adres email:umig@bialarawska.pl w terminie do dnia 7listopada 2017 r.

                                                                                                         

 Biała Rawska,24.10.2017 r.

                                                                  Burmistrz Białej Rawskiej

                                                                  /-/ Wacław Jacek Adamczyk

Przeczytano: 565 razy.| Wydrukuj|Do góry