Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

08 października 2020 13:52 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - dnia 16 października 2020 r., godz. 12.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                           

                                                            

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 16 października 2020 roku o godzinie 1200  odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wizytacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała Rawska – wyrażenie opinii nt. stanu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021

1)      Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

2)      Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

3)      Ośrodek Sportu i Rekreacji

  1. Przyjęcie protokołu Nr 4/20 z dnia 15.09.2020 r. oraz protokołu Nr 5/20 z dnia 16.09.2020 r.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Marek Dziubiński                                          /-/  Paweł Rochmiński