Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

08 października 2020 13:50 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 13 października 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 października 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Drugi objazd terenu miasta i gminy Biała Rawska zgodnie z regulaminem konkursu „Najczystsza Wieś” –  gmina Biała Rawska.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.


                                                                                                                            

 

   Przewodniczący Komisji

       /-/ Andrzej Włodarski