Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

08 października 2020 09:23 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Białej Rawskiej

 

ogłasza, co następuje:

 I.

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do oddania w najem w formie bezprzetargowej:

  1. lokal użytkowy o powierzchni 56,47 m2 znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia, na działce nr 27/1 obręb nr 12 w miejscowości Dańków 3,
  2. fragment budowli (barierka) – zbiornika wieżowo-ciśnieniowego, położonego na działce nr 178/2 obręb 2 miasta Biała Rawska przy ul. Topolowej 44.

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie sporządzonym wykazie.

 

II.

 

Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. w terminie od 08.10.2020 r. do 29.10.2020  r.   na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, przy ul. Jana Pawła II 57.

Załączniki:

wykaz.pdf [107.23 KB]