Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

28 września 2020 12:06 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Rokszyce II "o mocy do 2,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na działkach nr ewid. 127, 128, 129/2, 130/3, 139, 140, 141 obręb Rokszyce, gm. Biała Rawska"

Załączniki:

scan.pdf [427.3 KB]